miércoles, 4 de febrero de 2009
If I can't have you, I don't want nobody baby
If I can't have you ah ah, I can't have you
I don't want nobody baby, if I can't have you ah ah.

Si no te puedo tener a ti, no quiero a nadie nene
Si no puedo tenerte no puedo tenerte
No quiero a nadie nene, si no te tengo a ti.

No hay comentarios:

Publicar un comentario